Sun. Jun 4th, 2023

Często Zadawane Pytania

W dobie ogromnej ilości informacji i ciągłym ich napływie, wybór najlepszego ich źródła może stać się prawdziwym dylematem. Poniższe pytania i odpowiedzi, mają na celu pomóc w podjęciu najlepszej decyzji.

Dlaczego warto na bieżąco śledzić regulacje unijne?

Unia Europejska wpływa, a często nawet definiuje około 80% praw i regulacji, które obowiązują w Europie ( każdego jej mieszkańca w jego codziennym życiu). Ponadto zakres tych regulacji nie kończy się na samej Unii Europejskiej, ponieważ wpływają one pośrednio również na kraje sąsiednie. Dlatego również mieszkańcy krajów spoza Unii, ale współpracujących z Unią – np.: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Rosji, czy każdego innego kraju na naszym globie, chcąc działać z krajami Unii muszą być na bieżąco z regulacjami unijnymi. 

Czy Komisja Europejska nie dostarcza mi wszystkich niezbędnych informacji na temat unijnych regulacji?

Komisja Europejska poczyniła znaczne postępy w udostępnianiu informacji na temat swoich działań i swojej polityki. Jednak Komisja to zaledwie fragment większej unijnej całości. Komisja Europejska jest tylko jednym z siedmiu konstytucyjnych organów Unii. 

Parlament Europejski wybierany jako bezpośrednia reprezentacja obywateli Unii, odgrywa istotną rolę platformy dla unijnej debaty. Organem strategicznym Unii jest Europejska Rada Szefów Państw, jak również Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako najwyższy sąd w Europie. Europejski Bank Centralny zarządzający walutą euro i europejskim systemem bankowym oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy nadzorujący budżety i wydatki Unii.

Dodatkowo w unijnym rejestrze – EU Transparency Register (powstałym, aby zapewnić pełną przejrzystość lobbingu dla wszystkich instytucji i agencji UE oraz stron trzecich) zarejestrowanych jest ponad 40 wyspecjalizowanych agencji wykonawczych Unii, kilkaset projektów unijnych i ponad 12 000 przedstawicieli zainteresowanych stron z UE (i jeszcze więcej niezarejestrowanych działaczy i lobbystów). Wszyscy oni prowadzą działania mające na celu wywarcia wpływu na prawo UE, proces kształtowania polityki lub na procesy decyzyjne instytucji UE.

Dlatego, aby być na bieżąco z tymi złożonymi i wielostronnymi procesami podejmowanych decyzji, zachęcamy do skorzystanie z Insight EU Monitoring, na potrzeby którego każdego dnia skanujemy ponad 1500 unijnych i globalnych źródeł danych, informacji i dokumentów.

To wszystko wydaje się dość skomplikowane. Jak Insight EU Monitoring może w tym pomóc?

Monitorujemy, porządkujemy i agregujemy informacje, aby móc dostarczać je w przystępnej i skondensowanej formie. 

W tym celu wspólnie z naszym klientem ustalamy: 

  • obszar polityki, na którym mu zależy (finanse, energia, środowisko lub handel);
  • tematy (i słowa kluczowe), które chce śledzić;
  • instytucje i źródła, które życzy sobie, abyśmy objęli naszym monitoringiem;
  • częstotliwość monitoringu informacji (w zakresie konkretnej daty lub okresów: dzienne, tygodniowe, miesięczne itp.)
  • liczbę odbiorców po stronie klienta (adresów e-mail) otrzymujących maile monitorujące. 

Jesteśmy również w stanie poszerzyć zakres monitorowanych źródeł w celu pozyskania dodatkowych, specjalistycznych informacji. Po ustaleniu z klientem wszystkich jego wymagań, udostępniamy dokument podsumowujący wszystkie ustalone szczegóły wraz z dopasowaną i przejrzystą ofertą rocznego abonamentu, na ustalony zakres monitoringu.

Jaki abonament wybrać, aby nie tracąc zbyt dużo czasu być na bieżąco, a nawet przewidywać dalszy rozwój wydarzeń?

Wiemy, że potrzeby naszych klientów są dość zróżnicowane. Dlatego nasza oferta, składa się z kilku formatów monitoringu:

IEU Portal zapewnia dostęp do aktualnych wiadomości, inicjatyw i decyzji UE.  

Czytelnicy chcący być na bieżąco z procesem legislacyjnym UE, debatami politycznymi, interwencjami politycznymi państw członkowskich UE lub decyzjami Trybunału UE, mogą skorzystać z subskrypcji  Free IEU Daily Digest oraz Free IEU Event Agenda. Digest i Agenda to krótkie, codzienne, mailowe podsumowania w zakresie monitorowanych obszarów tematycznych, w formie listy odnośników do artykułów na naszym portalu. Dostęp do 5 artykułów miesięcznie jest darmowy. 

Miesięczna lub roczna subskrypcja zapewnia dostęp do nieograniczonej liczby tekstów na naszym portalu. W ramach współptacy IEU Monitoring z Instytutem Wolności, polscy czytelnicy mają dostęp do specjalnej oferty na miesięczną oraz roczną subskrypcję.

IEU Dossier obejmuje wszystkie istotne źródła, w tym: unijnych decydentów, organizacje globalne, jak i podmioty krajowe oraz strony mające wpływ na decyzje w UE. Zbieramy i gromadzimy dokumenty i stanowiska regulacyjne w sposób bezstronny, pomagając naszym klientom zrozumieć krajobraz polityczny, sojusze zwolenników, jak i przeciwników procedowanych zagadnień w UE. Jeśli zaistnieje potrzeba, możemy dodatkowo przeprowadzić śledztwo dziennikarskie. 

IEU Dossier składa się z wersji początkowej oraz od 4 do aż 11 aktualizacji w skali roku.

  • IEU Impact Briefings to najnowszy format w naszej ofercie. Stworzony, aby jeszcze bardziej ułatwić dostęp do pożądanych informacji i skrócić czas potrzebny do zapoznania się z nimi. Podsumowanie monitoringu w tym formacie to zaledwie 3-5 stron, w tym dane zobrazowane w formie grafik. IEU Impact Briefing jest tworzony na zamówienie, a jego forma i zakres omawiany z klientem indywidualnie.
Co mam zrobić, jeśli chcę zmienić zakres tematyczny zamówionych informacji w trakcie rocznej subskrypcji? 

Mamy świadomość, że dynamika życia politycznego, wpływa niekiedy na potrzebę zmiany rodzaju i tematyki pożądanych informacji. Dlatego w ramach naszej ofert, w każdym kwartale zapewniamy możliwość zaktualizowania zakresu tematycznego. Takiej zmiany można dokonać drogą mailową lub poprzez kontakt z naszym koordynatorem. 

Jak mogę rozpocząć współpracę z IEU Monitoring?

Aby doprecyzować zakres potrzebnych informacji w ramach poszczególnych produktów z naszej oferty, prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres: sales@ieu-monitoring.com. W kolejnym kroku zorganizujemy rozmowę telefoniczną lub spotkanie online, podczas których przedyskutujemy niezbędne szczegóły.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner