Mon. Dec 5th, 2022
Strasburg, 4 października 2022
  • Bardziej rygorystyczne limity dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
  • Usunięcie trwałych zanieczyszczeń organicznych z łańcuchów recyklingu
  • Nowe chemikalia dodane do listy szkodliwych substancji

Aby stworzyć środowisko wolne od toksyn i prawdziwą gospodarkę o obiegu zamkniętym, posłowie przyjęli we wtorek zaostrzone limity dla trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Na posiedzeniu plenarnym, 534 głosami do 25, przy 66 wstrzymujących się, przyjęto nowe przepisy dotyczące trwałych zanieczyszczeń oraz sposobu gospodarowania odpadami, które je zawierają.

Chociaż zanieczyszczenia te na ogół nie są obecne w nowych produktach, nadal można je znaleźć w odpadach, a zatem stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu ochrony obiegowej żywotności produktów, materiały zawierające poziomy trwałych zanieczyszczeń organicznych przekraczające nowe i obniżone limity stężenia będą musiały zostać zniszczone i nie będą mogły być poddane recyklingowi.

Ma to na celu zapewnienie zgodności przepisów UE z międzynarodowymi zobowiązaniami, przede wszystkim z konwencją sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, oraz z Zielonym Ładem UE, szczególnie z ambicjami dotyczącymi środowiska wolnego od toksyn i prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Szczegóły dotyczące nowych przepisów znajdują się tutaj.

Kolejne kroki

Po formalnym zatwierdzeniu przez Radę, nowe przepisy wejdą w życie pół roku po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner