Wed. Mar 22nd, 2023

Warszawa, 4 listopada 2022 r.

Delegacja Komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego wzięła udział, 2-4 listopada, w spotkaniach dotyczących praw kobiet ich zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Głównym celem trzydniowej delegacji było zapoznanie się z prawami kobiet oraz zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym w Polsce, w tym z sytuacją, w jakiej znajdują się kobiety i dziewczęta, które przybyły jako uchodźcy z Ukrainy.

W środę po południu posłowie rozmawiali z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji zajmujących się prawami kobiet o sytuacji, w jakiej znajdują się kobiety i osoby LGBTQI+ w Polsce. Następnie spotkali się z Adamem Bodnarem, byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

W czwartek rano posłowie dyskutowali z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o polityce krajowej w zakresie zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych (SRHR). Po południu spotkali się z posłami na Sejm RP z Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet, z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz z członkami Komisji Praw Człowieka Senatu RP. Następnie, popołudniu rozmawiali o prawach kobiet i SRHR w kontekście wojny na Ukrainie z Wojciechem Bakunem, prezydentem Przemyśla, miasta na granicy z Ukrainą, które bardzo wspiera uchodźców.

Wreszcie w piątek posłowie odwiedzili świetlicę środowiskową “Plicz-o-plicz” (Ręka w rękę), która oferuje poradnictwo i pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz spotkali się z przedstawicielami innych organizacji wspierających uchodźczynie – kobiety i dziewczęta z Ukrainy.

Fred Matić (S&D, Chorwacja), który przewodniczył delegacji, powiedział: “Podczas naszych spotkań otrzymaliśmy bardzo niepokojące wiadomości: społeczeństwo obywatelskie i opozycja są głęboko zaniepokojone obecną sytuacją w Polsce, gdzie zdrowie i życie kobiet jest zagrożone. I choć rząd zaprzecza wszelkim tego typu kwestiom i wskazuje na legalność praktyk SRHR w kraju, powtórzyliśmy to, co zostało powiedziane w licznych rezolucjach Parlamentu Europejskiego dotyczących Polski: Parlament potępia wszelkie regresywne przepisy, które prowadzą do ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia będzie kontynuować dialog z Polską, ale nasze oczekiwania się nie zmienią, a prawa kobiet muszą być na pierwszym miejscu”.

Członkowie delegacji
Forward to your friends
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner