Tue. Sep 26th, 2023

IEU STORE

Insight EU Polska Subskrypcja

IEU POL 2022
€64.20
Annual subscription: Access to Insight EU Monitoring website and Insight EU Premium digest mails.
Would you like to buy this product one time or subscribe for it?
In stock
1
Product Details
Wszystko w jednym:
  • Subskrybuj, aby uzyskać pełnego dostępu do naszej platformy Insight EU przez rok, w tym do wszystkich postów i kalendarza wydarzeń.
  • Zasubskrybuj Insight EU Daily Digest Premium, dostarczając pełnotekstowe wersje naszych postów Insight EU bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.
  • Zapisz się na nasz cotygodniowy Insight EU Agenda, przegląd najważniejszych spotkań i wydarzeń decydentów UE.

All-in-one:

  • Subscribe for full access to our Insight EU platform for one year, including all posts and the event calendar.
  • Subscribe for Insight EU Daily Digest Premium, delivering the full-text versions of our Insight EU Posts directly to your mailbox.
  • Subscribe for our weekly Insight EU Agenda, an overview of the most important meetings and events of EU decision-makers.
Save this product for later

 

 

 

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner