Thu. Nov 30th, 2023

Instytut Wolności – The Freedom Institute, Poland

 

Instytut Wolności to niezależny politycznie think-tank.

“Pracujemy na rzecz silnej, bezpiecznej, demokratycznej Polski leżącej w sercu zachodniego świata; na rzecz sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na stabilnych, transparentnych, dobrze zarządzanych instytucjach.

Tworzymy wspólnotę zaangażowanych obywateli. Wolność jest dla nas wielkim darem, wartością, o którą należy się troszczyć i której trzeba bronić.

Jesteśmy miejscem spotkania, dialogu, kształtowania i ścierania się różnych wizji rozwoju Polski, Europy i świata.

Link: https://instytutwolnosci.pl/

 

***

 

Instytut Wolności – The Freedom Institute is an independent think tank.

We are working for a strong, safe, democratic Poland in the heart of the western world. Our vision for Poland is that of a strong, effective and responsible state rooted in stable, transparent, and well-managed institutions.

Through our work we are helping to create a community of committed citizens.

Freedom is a great gift for us, a value to be cared for and defended. We promote dialogue and the exchange of diverse views of which policies would best serve  Poland, Europe and the world.

Link: https://instytutwolnosci.pl/en/

 

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner