Fri. Mar 31st, 2023

POLAND

LATEST NEWS

O PROJEKCIE

Fundacja Instytut Wolności we współpracy z Comecon Media startują w Polsce z portalem monitorującym prawotwórstwo Unii Europejskiej Insight EU Monitoring

“Polska jest bardzo ważnym graczem na europejskiej arenie politycznej.” – mówi Joachim Weidemann, założyciel międzynarodowego serwisu Insight EU Monitoring, długoletni dziennikarz i menedżer mediowy oraz stypendysta pierwszego Solidarnościowego rządu. „Aby efektywnie współtworzyć teraźniejszość i przyszłość Europy, polscy politycy, przedsiębiorcy oraz działacze społeczni potrzebują informacji z pierwszych ust europejskich instytucji. Z tego powodu chcemy rozwinąć naszą działalność tutaj”.

Celem serwisu jest przekazywanie użytkownikom rzetelnej informacji opartej na oryginalnych źródłach oraz brak stronniczości w jej podawaniu. Wybiórczość i zbyt późne publikowanie analiz powoduje, że informacje z UE nie są prezentowane w Polsce we właściwy sposób. Chcemy to zmienić i profesjonalnie informować społeczeństwo i podmioty w nim funkcjonujące w kluczowym aspekcie bycia członkiem wspólnoty krajów Unii Europejskiej.

W portalu publikowane są sprawdzone informacje o działaniach Unii Europejskiej w obszarze prawodawstwa, podnoszonych i dyskutowanych na jej forum kwestii oraz wprowadzanych praw, dyrektyw i rozporządzeń.

“Tematy dyskutowane na forum europejskim, czy wprowadzone prawo, mają realny wpływ na funkcjonowanie wielu branż i sektorów, wymuszając zmiany w rodzimych przedsiębiorstwach i instytucjach” – podkreśla Igor Janke, prezes Fundacji Instytut Wolności.

Portal skierowany jest zarówno do sektora przedsiębiorstw, które nie posiadają jednostek analitycznych w swojej strukturze, ale potrzebują wiarygodnej informacji o branży, w której działają, pracowników administracji publicznej, odpowiedzialnej za przestrzeganie zasad wprowadzania praw UE do polskiego prawodawstwa, jak i do osób indywidualnych ceniących sobie niezależne, rzetelne źródła wiedzy.Fundacja Instytut Wolności powstała w 2012 r. Jej celem jest poprawianie jakości elit i debaty publicznej, tworzenie miejsca dla przejrzystego dialogu między biznesem i polityką, upowszechnianie strategicznego myślenia o Polsce i otaczającym ją świecie we współpracy z przedstawicielami biznesu, nauki i polityk. Fundacja działa na rzecz budowy sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na stabilnych, transparentnych, dobrze zarządzanych instytucjach.Cele fundacji realizowane są m.in. poprzez działania edukacyjne wzmacniające kompetencje polskich elit (Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności i Klub Absolwenta), prowadzenie magazynu (Polska w Praktyce) i publikacje badań i analiz, organizowanie konferencji i spotkań stymulujących debatę publiczną oraz realizację dotacyjnych projektów czasowych.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner